Highland Traditions of Scotland

The region became culturally distinguishable from the Lowlands from the later Middle Ages into the modern period.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

[sp_wpcarousel id=”1029″]

KJELL LUTZ ALS DAGVOORZITTER

Het belang van interactie

Tegenwoordig is bijna alles on-line te vinden, regelen of kopen. Dus waarom komen deelnemers dan nog naar een live evenement? Het antwoord is natuurlijk dat mensen behoefte hebben aan interactie met andere mensen. Als dagvoorzitter wil ik dan ook dat er echt iets gebeurd in de zaal, aanwezigen zouden geen toeschouwers moeten zijn, maar deelnemers moeten worden. In mijn ervaring is de opening daarbij bepalend voor hoe de rest van de dag verloopt.

Wat doe ik?

Ik ben inzetbaar als gespreksleider, moderator, presentator, interviewer en debatleider. Ik open de dag met de juiste toon, kondig de sprekers aan, houdt de interactie op gang en zorg voor een goed verloop van de dag.

Kennis overdracht

Tijdens het voorbereiden van uw evenement denk ik graag mee over de opzet. Te vaak zie ik nog een programma waarbij gekozen is voor de klassieke vorm waarbij de spreker spreekt en de deelnemers alleen maar luisteren. Juist door een interactieve werkvorm te kiezen kunnen deelnemers veel beter kennis opnemen, denk bijvoorbeeld eens aan: piramide discussies, quizzes, post-it sessies, buzzing, tafel gesprekken of zaal interviews.